Política de privacitat i galetes

UBILIBET S. L.  (en endavant, UBILIBET), firma especialitzada en serveis de les tecnologies de la informació (TIC), vol actuar amb total transparència en el desenvolupament de la seva activitat professional per Internet. Per tant, observa rigorosament la normativa reguladora en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com la legislació vigent relativa a la protecció de dades.

1. Política de privacitat

1.1. Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

Raó social: UBILIBET, S. L.

Domicili social: C/ Ulldecona, 21, planta 1, Barcelona (Espanya).

Registre mercantil de Barcelona: tom 38186, foli 81, secció 8, full B-22032.

NIF: B-64074230.

Adreça electrònica: dpo@ubilibet.legal

Telèfon: +34 934 453 963

1.2. Quines dades recopilem?

Pel simple fet de navegar pel lloc web d’UBILIBET, no recopilem ni enregistrem d’una manera automàtica cap dada personal ni tampoc informació que pot identificar els usuaris.

No obstant això, els usuaris poden fer consultes mitjançant els formularis de contacte disponibles en el nostre lloc web, en els quals han d’emplenar alguns camps amb dades de caràcter personal (bàsicament, el nom, els cognoms i l’adreça electrònica). En aquests casos, UBILIBET posa a disposició de tots els usuaris un enllaç amb la política de privacitat de l’empresa abans de procedir al tractament de les dades.

Així mateix, en el nostre lloc web, s’utilitzen galetes, l’ús de les quals se subjecta al consentiment dels usuaris tal com estableix la nostra Política de galetes, a la qual es pot accedir en l’enllaç següent.

1.3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A UBILIBET, tractem la informació que ens faciliten els mateixos usuaris per gestionar les consultes que ens fan expressament o bé amb el seu consentiment mitjançant els nostres formularis de contacte.

Així mateix, UBILIBET té interès legítim per emprar la informació obtinguda en els formularis de contacte del nostre web per donar a conèixer per correu electrònic les activitats i els serveis de l’empresa, i per informar els usuaris sobre novetats tecnològiques i dret de les TIC amb publicacions, seminaris i altres iniciatives (comunicacions comercials per correu electrònic).

1.4. A quins destinataris comuniquem les vostres dades?

Les dades no es comuniquen a tercers llevat que així ho sol·licitin les autoritats competents en l’exercici de les seves funcions.

1.5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases legals que permeten a UBILIBET de tractar les dades dels usuaris del seu lloc web són les següents:

 • La navegació voluntària dels usuaris pel lloc web d’UBILIBET.
 • La sol·licitud expressa d’informació sobre serveis o les consultes fetes pels mateixos usuaris per mitjà dels nostres formularis de contacte.
 • El compliment de les obligacions d’Ubilibet establertes en la llei.
 • El consentiment dels usuaris perquè UBILIBET els enviï informació comercial sobre serveis i notícies tecnològiques per correu electrònic.

1.6. Quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades d’un usuari es conserven mentre són necessàries per prestar els serveis sol·licitats. Una vegada finalitzada la prestació, les dades es conserven durant els terminis exigits legalment per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

Quan es tracten dades per enviar novetats tecnològiques i informació jurídica sobre dret de les TIC, les conservem fins que l’usuari s’oposa a rebre-les.

1.7. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

L’usuari pot enviar un escrit a l’adreça postal d’UBILIBET o per correu electrònic, en qualsevol moment i d’una manera gratuïta amb els objectius següents:

 • Sol·licitar la revocació dels consentiments atorgats.
 • Exigir l’accés a les seves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes.
 • Demanar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar.
 • Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleix alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan la persona interessada considera que UBILIBET ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades.

 

2. Limitació de la responsabilitat

UBILIBET no garanteix que cap virus o d’altres elements danyosos no poden causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, els seus fitxers o els seus documents electrònics per l’ús del servei de consulta en línia. En conseqüència, UBILIBET no respon pels danys i perjudicis que aquestes possibles adversitats ocasionin a l’usuari o a tercers.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

3.1. Tot el contingut d’aquest lloc web, sia textos, imatges, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que inclou, i els programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, la titularitat dels quals correspon a UBILIBET o, si escau, als seus llicenciadors o clients, que l’usuari d’aquest web ha de respectar.

3.2. En particular, queden prohibides la reproducció, l’alteració, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots els continguts o d’una part d’aquest web, així com del seu disseny i de la forma de presentació dels materials que inclou. Aquests actes d’explotació únicament es poden dur a terme amb l’autorització expressa d’UBILIBET i fent referència explícita a la titularitat d’UBILIBET dels drets de propietat intel·lectual o industrial esmentats.

3.3. Queda així mateix prohibit descompilar, fer enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o fer, respecte a una part o a la totalitat dels programes informàtics necessaris per al funcionament i l’ús d’aquest web, qualssevol dels actes d’explotació referits en la clàusula 3.2. En tot cas, l’usuari del web ha d’abstenir-se de suprimir o manipular els possibles dispositius de protecció o sistemes de seguretat que s’hi instal·lin.

Política de galetes

En aquest web propietat d’UBILIBET (www.ubilibet.com), s’utilitzen galetes (cookies). UBILIBET fa servir galetes (incloent-hi galetes de tercers) en aquest lloc web (i) amb finalitats tècniques i funcionals, (ii) amb l’objectiu d’entendre com feu servir vós el lloc web i (iii) per oferir-vos publicitat personalitzada d’acord amb les vostres preferències.

Les galetes són petits fitxers de text que es poden emprar en els llocs web per fer més eficient l’experiència de l’usuari.

La llei afirma que podem emmagatzemar-ne al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tota la resta de galetes, necessitem el vostre permís.

En aquest lloc, es fan servir diverses menes de galetes. Algunes les col·loquen serveis de tercers que apareixen en les nostres pàgines.

Podeu canviar o retirar el vostre consentiment en qualsevol moment des de la declaració de galetes disponible al nostre lloc web.

Desplaça cap amunt