Ubilibet - Qué es Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse: registreu els nous dominis abans que el públic general

Descobriu com funciona la Trademark Clearinghouse, el mecanisme que us permet registrar anticipadament les noves extensions de domini per evitar que registrin la vostra marca de manera fraudulenta.

L’any 2011, l’organització internacional encarregada de regular i supervisar els dominis d’Internet, ICANN, va acordar liberalitzar les extensions de domini, les quals en aquell moment només comprenien les terminacions genèriques tradicionals, com ara .com, .org o .net, i les que identifiquen països, com ara .es o .fr.

Amb la primera ronda de nous dominis de nivell superior (gTLD), l’any 2012, es van passar de 22 extensions a més de mil. A la segona ronda, anunciada fa tot just un parell d’anys, s’hi van afegir centenars més. Avui hi ha prop de 2.000 extensions que fan referència a professions o sectors empresarials (.hotels, .bar, .boutique, .tattoo, .audio), ubicacions (.bcn, .madrid, .eus), comunitats (.gay), activitats de lleure i d’entreteniment (.film, .spa, .sport, .tennis) o fins i tot esdeveniments (.blackfriday).

L’aparició d’aquests nous dominis no només està canviant la percepció que tenim de l’entorn digital, sinó que des d’un punt de vista corporatiu ha multiplicat les possibilitats per identificar-se i diferenciar-se a Internet.

Tanmateix, aquesta liberalització també té un vessant negatiu: l’augment de les amenaces a la propietat industrial i intel·lectual.

Ara hi ha moltes més oportunitats per a la ciberocupació i altres abusos. És per això que, a final de març de 2013, la ICANN va posar en marxa un mecanisme oficial per protegir els drets marcaris durant el procés d’expansió del sistema de noms de domini: la Trademark Clearinghouse.

Què és la Trademark Clearinghouse?

La Trademark Clearinghouse (TMCH), que podria traduir-se com a Oficina Central de Marques Registrades, és en realitat una base de dades global on s’inclouen les marques registrades que ho sol·liciten.

Va ser concebuda com a eina per als titulars de marques registrades de qualsevol país del món i té una funció doble:

Sistema d’alerta. Si algú sol·licita un nom de domini que coincideix amb la vostra marca sota alguna de les noves extensions, rebeu una notificació perquè prengueu les mesures oportunes. A més, aquest tercer també rep un avís amb intenció dissuasiva (perquè tingui constància oficial que vol fer servir una marca registrada).

Mecanisme de protecció en línia. Quan es presenta un nou gTLD, com a marca verificada teniu l’oportunitat de registrar noms de domini de manera preferent i sense necessitat de passar el procés de validació per a cada extensió nova.

Com funciona el sistema de registre de dominis?

Abans d’estar a disposició del gran públic, una extensió de domini nova passa per dos períodes:

Fase Sunrise: Aquesta etapa inaugural està reservada a les marques inscrites a la TMCH. Durant aquest període, que dura un mínim de 30 dies, només elles poden registrar noms de domini amb la nova extensió.

Fase Landrush: En aquest segon període, aquells que no tenen una marca registrada (o que per qualsevol raó es van perdre la fase Sunrise) poden registrar dominis amb la nova extensió, per bé que abonant un preu superior al que tindran a la fase lliure.

Passats aquests períodes de registre preferent, el nou gTLD passa a disponibilitat general o registre lliure, és a dir, qualsevol persona pot registrar el domini que vulgui.

La ICANN va crear aquest procés per fases per minimitzar els registres il·legítims: en donar prioritat a les marques, administracions i altres entitats titulars de drets, s’evita que tercers registrin els seus noms distintius abans que elles i, per tant, es minimitzen els abusos i l’especulació.

Qui es pot inscriure a la TMCH?

Per optar a aquest programa de protecció de marca en línia, cal acreditar que s’és titular d’una marca registrada i, a més, provar que se’n fa ús (presentant etiquetes, factures, envasos, campanyes de màrqueting, etc.).

No s’accepten marques en procés de sol·licitud, marques registrades sota el sistema de Madrid —llevat que el registre subjacent tingui efectes nacionals— ni les que han estat objecte de procediments d’invalidació, d’anul·lació, d’oposició o de rectificació que han prosperat.

En resum, qualsevol marca nacional o regional pot ser inclosa a la TMCH per períodes renovables d’un, de tres o de cinc anys.

Som agents TMCH certificats: us assessorem i protegim la vostra marca amb la màxima professionalitat

Accés prioritari i un sol tràmit per registrar totes les noves extensions de domini, menys litigis i conflictes amb tercers, i més protecció contra els pirates informàtics: inscriure les vostres marques a la base de dades Trademark Clearinghouse té múltiples avantatges.

Més virtuts? Si una marca està registrada a la TMCH, podeu accedir a Domains Protected Marks List: aquest servei us permet bloquejar de manera preventiva el registre de dominis que corresponen amb el vostre nom a les noves extensions que periòdicament es llencen al mercat.

No obstant això, convé recordar que el procés per registrar-se a la TMCH requereix una bona anàlisi i detall a l’hora d’emplenar els formularis en línia.

A Ubilibet us oferim totes les garanties per assegurar la correcta inscripció de les vostres marques a la Trademark Clearinghouse i evitar despeses innecessàries a causa d’errors:

  • Us guiem pel procediment d’autenticació de la TMCH.
  • Prevalidem la vostra sol·licitud.
  • Inscrivim la vostra marca i tramitem les renovacions.
  • Només cobrem per les marques registrades efectivament.

No teniu una marca registrada? També podem encarregar-nos de registrar-la. Poseu-vos en contacte per parlar amb un assessor.

Desplaça cap amunt